Foxtail Millet Flakes Poha (Thinai Aval Kangni Korra Navane Thina)